Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu dz. nr 5405 przy ul. Jankowskiej w Wągrowcu

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -3/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 5405 przy ul. Jankowskiej 6 w Wągrowcu  
3 Znak sprawy OS.7635 / 3 /08
4 Data wydania 14 luty 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy TB Hydro Sp. z o.o. Poznań ul. Czernika 4
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 3/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości