Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 3 drzew świerk z terenu dz. nr 1111 przy ul. Zielonej w Wągrowcu

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -8/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 3 drzew świerków z  terenu dz. nr 1111 w Wągrowcu ul. Zielona 14      
3 Znak sprawy OS.7635 / 9 /08
4 Data wydania 18 marca 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości przy ul. Zielonej 14 w Wągrowcu
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 8/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
 
Lista wiadomości