Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 4 drzew świerków z terenu nieruchomości przy ul.Łąkowej - dz. 1896/6

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -14/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na usunięcie  4 drzew z  gatunku świerk z terenu nieruchomości  przy ul. Łąkowej  w Wągrowcu dz. nr 1896/6       
3 Znak sprawy OS.7635 / 16 /08
4 Data wydania 25 marca 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel dz. nr  1896/6 przy ul. Łąkowej w Wągrowcu
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 14/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
 
Lista wiadomości