Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 1 drzewasuchego drzewa z terenu dz.238/1 przy ul. Jeziornej 16 w Wągrowcu

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -16/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na usunięcie  1 drzewa suchego  z terenu dz. 238/1       
3 Znak sprawy OS.7635 / 18 /08
4 Data wydania 4 kwietnia 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy WIELSPIN Poznań ul. Szydłowska 14a
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 16/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości