Postanowienia i decyzje

wydanie zezwolenia na odpłatne usunięcie 7 drzew z gatunku żywotnik z terenu dz. nr 3886/16 ul. Taszarowo 11

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -17/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na odpłatne  usunięcie  7 drzew żywotnik z terenu dz. nr 3886/16 ul. Kaszarowo 11       
3 Znak sprawy OS.7635 / 20 /08
4 Data wydania 4 kwietnia 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 17/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości