Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie drzew z terenu dz. nr 958/50 przy ul. Krętej

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -18/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na  usunięcie  12 drzew świerk z terenu nieruchomości przy ul. Krętej dz. nr 958/50  w Wągrowcu        
3 Znak sprawy OS.7635 / 21 /08
4 Data wydania 18 kwietnia 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości przy ul. Krętej dz. nr 958/50
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 18/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości