Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie drzew samaosiejki z dz. nr 236/7

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -23/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na  usunięcie   drzew samosiejki    z terenu dz.nr236/7 w Wągrowcu  ul. Wiosenna       
3 Znak sprawy OS.7635 / 26 /08
4 Data wydania 9 kwietnia 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel dz. nr 236/7 przy ul. Wiosennej   
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 23/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości