Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 20 obumarłych drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeziornej

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -24/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na  usunięcie 20 obumarłych drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeziornej  w Wągrowcu  
3 Znak sprawy OS.7635 / 27 /08
4 Data wydania 15 kwietnia 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Powiatowe  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile      
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 24/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości