Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 1 drzewa topoli z terenu nieruchomości ul. Grunwaldzka 1

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -25/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na nieodpłatne usunięcie 1 drzewa topoli  z terenu nieruchomości ul. Grunwaldzka 1   w Wągrowcu  
3 Znak sprawy OS.7635 / 28 /08
4 Data wydania 11 kwietnia 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości ul. Grunwaldzka 1      
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 25/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości