Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 2 drzew topoli, odmowa zezwolenia na usunięcie 4 drzew topoli z terenu dz.1641/4,1641/3

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -28/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na  usunięcie 2 drzew topoli, odmowa na usunięcie 4 topoli   z terenu dz. 1641/4,1641/3
3 Znak sprawy OS.7635 / 34 /08
4 Data wydania 9 maja   2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości dz. jw.     
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 28/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości