Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 2 obumarłych drzew z dz. nr 4344 ul. Przybyszskiego

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -29/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na  usunięcie 2 obumarłych  drzew topoli    z terenu dz. 4344 ul. Przybyszewskiego 34
3 Znak sprawy OS.7635 / 36 /08
4 Data wydania 28 kwietnia  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości dz. jw.     
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 29/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości