Postanowienia i decyzje

odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie9 drzew topoli z terenu zieleni osiedla mieszkaniowego ul. Mickiewicza w Wągrowcu

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 -34/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie 9drzew topoli z terenu zieleni osiedla mieszkaniowego ul. Mickiewicza w Wągrowcu      
3 Znak sprawy OS.7635 / 42 /08
4 Data wydania 16.06.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Wągrowcu ul. Jeżyka 50         
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 34/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości