Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie drzew (sosna) samosiejki z terenu dz. 116/1 ul. Dębińska

 

Decyzje i postanowienia

 
Numer wpisu 2 -35/08
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia  Zezwolenie na usunięcie drzew ( sosny ) – samosiejki z terenu dz. nr 116/1 ul. Dębińska w Wągrowcu      
Znak sprawy OS.7635 / 44 /08
Data wydania 30 .06.  2008
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel dz. nr 116/1 ul. Dębińska          
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 35/08
Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
Uwagi brak
Lista wiadomości