Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 3 olch i 1 drzewa brzozy z terenu nieruchomości ul. Rogozińska 76

1 Numer wpisu 2 -37/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia  Zezwolenie na usunięcie 3 drzew ( olcha ) i 1 drzewa ( brzoza)  z terenu nieruchomości ul. Rogozińska 76 w Wągrowcu      
3 Znak sprawy OS.7635 / 46 /08
4 Data wydania 2 .06.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości ul. Rogozińska 76          
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 37/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości