Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa lipy z terenu nieruchomości ul. Dębińska 27

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 48/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia  Zezwolenie na usunięcie  1  drzewa  lipy  z  terenu nieruchomości   ul. Dębińskiej 27 w Wągrowcu      
3 Znak sprawy OS.7635 / 66 /08
4 Data wydania 28 .08.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości ul. Dębińska 27          
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 48/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości