Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie drzew, stwarzających zagrożenie dla budynków, niepełnosprawnych gości z terenu nieruchomości ul. Jeziorna 16

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 50/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia  Zezwolenie na usunięcie  drzew stwarzających zagrożenie dla budynków , osób  niepełnosprawnych   z  terenu nieruchomości   ul. Jeziorna 17 w Wągrowcu      
3 Znak sprawy OS.7635 / 71  /08
4 Data wydania 11 .09.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy   WIELSPIN  Wielkopolskie Zaplecze Rehabilitacyjno – Techniczne Spółdzielni Inwalidów w Poznaniu ul. Szydłowska  14            
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 50/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości