Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 1 drzewa klon z dz. 1311 ul. Kościuszki 34

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 51/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia  Zezwolenie na usunięcie  1drzewa klon z dz. 1311   ul. Kościuszki 34 w Wągrowcu      
3 Znak sprawy OS.7635 / 73  /08
4 Data wydania 30 .09.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 34          
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 51/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości