Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 8m krzewów żywotnik z ogrodu nieruchomości ul. Kcyńska 25 w Wągrowcu

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 55/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 8m2 krzewów z rodzaju żywotnik z ogrodu terenu działki ul. Kcyńska  25 w Wągrowcu       
3 Znak sprawy OS.7635 / 77  /08
4 Data wydania 10 .10.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości ul. Kcyńska 25 w Wągrowcu          
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 55/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości