Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 3 świerków z terenu nieruchomości , stwarzających zagrożenie dla linii energetycznej ul. Rogozińska 17

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 58/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 3 drzew świerk z terenu nieruchomości  ul. Rogozińska 17  w Wągrowcu       
3 Znak sprawy OS.7635 / 81  /08
4 Data wydania 29 .09.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości ul. Rogozińska 17         
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 58/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości