Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 2 topoli z terenu dz. nr 540 ul. Janowiecka w Wągrowcu

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 59/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 2 drzew topoli z terenu dz. nr 540   ul. Janowiecka   w Wągrowcu       
3 Znak sprawy OS.7635 / 83  /08
4 Data wydania 6 .11.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel dz. nr 540 ul. Janowiecka  w Wągrowcu         
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 59/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości