Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 4 żywotników z terenu dz. nr 2415 ul. Klasztorna

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 62/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie  4 żywotników z terenu dz. nr 2415 ul. Klasztorna  w Wągrowcu       
3 Znak sprawy OS.7635 / 85  /08
4 Data wydania 25 .11.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Parafia Rzymsko Katolicka p.w . św. Jakuba ul. Klasztorna 16   w Wągrowcu         
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 62/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak

 

 

Lista wiadomości