Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięci 3 świerków z terenu nieruchomości ul.Grunwaldzka 29

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 62/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie  3 świerków z terenu  nieruchomości ul. Grunwaldzka 29 w Wągrowcu       
3 Znak sprawy OS.7635 / 88  /08
4 Data wydania 22 .12.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości  ul. Grunwaldzka 29   w Wągrowcu         
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 62/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości