Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa brzozy z terenu nieruchomości ul. Jeziorna 9 w Wągrowcu

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 66/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z terenu  nieruchomości ul. Jeziorna 9 w Wągrowcu       
3 Znak sprawy OS.7635 / 96  /08
4 Data wydania 30.12.  2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel nieruchomości ul. Ul. Jeziorna 9     
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 66/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości