Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 1 obumarłego drzewa z terenu nieruchomości ul. Kolejowa 7

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1obumarłego drzewa  z terenu  nieruchomości ul. Kolejowa 7 w Wągrowcu       
3 Znak sprawy OS.7635 / 2  /09
4 Data wydania 9. 01. 2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciele nieruchomości ul. ul. Kolejowa 7     
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 1/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości