Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 4 drzew lip z pasa drogowego ul. Bartodziejskiej, drogi powiatowej

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 3/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 4 drzew lip  z  pasa drogowego    ul. Bartodziejska , drogi powiatowej  w Wągrowcu       
3 Znak sprawy OS.7635 / 3  /09
4 Data wydania 19. 01. 2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gnieźnieńska 53 w Wągrowcu       
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 3/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości