Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gatunku modrzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 33A w Wągrowcu

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 4/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z  gatunku modrzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 33A w Wągrowcu       
3 Znak sprawy OS.7635 / 5  /09
4 Data wydania 13.02 2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel dz. nr 1243/2 przy ul. Kościuszki 33A       
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 4/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak

 

 

Lista wiadomości