Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew modrzewi z terenu dz. nr 4929 ul. Wiosenna w Wągrowcu

  
 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1- 9/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie 2   drzew  modrzewi  z  terenu dz. nr 4929 Wągrowcu.ul. Wiosenna  
3 Znak sprawy OS.7635 / 11 /09
4 Data złożenia 28. 01. 2009
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 4929 ul. Wiosenna  
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 –  9 /09
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 1033
11 Uwagi brak
Lista wiadomości