Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 8 drzew topoli z terenu dz. 2721/1 przy ul. Piaskowej w Wągrowcu

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 - 10/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 8 drzew topoli z terenu dz. nr 2721/1 w Wągrowcu ul. Piaskowa        
3 Znak sprawy OS.7635 / 12  /09
4 Data wydania 7.04 2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Właściciel dz., 2721/1 ul. Piaskowa w Wągrowcu   
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 1 – 10/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie brak
12 Uwagi brak
Lista wiadomości