Postanowienia i decyzje

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gatunku lipa rosnących w pasie drogowym ulicy Durowo, drogi wojewódzkiej w Wągrowcu ( 2-6/07)(20.02.07)

 

 

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2 – 6/ 2007

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Zezwolenie na usunięcie  2 drzew z gatunku lipa rosnących w pasie drogowym ulicy Durowo, drogi wojewódzkiej  Wągrowcu.

3

Znak sprawy

OS.7635 / 9  /2007

4

Data wydania

20 luty    2007

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu , Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie ul. Reymonta 32 ,62 – 200 Gniezno

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15A

Wydział Inf. Arch. I Ekologii pok. 106

9

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne

Tak

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie

1-  6 / 07

 

 

 

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości