Postanowienia i decyzje

odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gatunku topola z terenu nieruchomości przy ul. Rogozińskiej w Wągrowcu.

1

Numer wpisu

2 – 8/ 2007

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gatunku topola  z terenu nieruchomości przy ul. Rogozińskiej 1  62 – 100 Wągrowiec

3

Znak sprawy

OS.7635 /  12  /2007

4

Data wydania

15 marzec    2007

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Przedsiębiorstwo Handlowe „ Agroma ” Spółka Akcyjna  ul. Rogozińska 1, 62 – 100 Wągrowiec

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia

1465

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15A

Wydział Inf. Arch. I Ekologii pok. 106

9

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne

Tak

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie

1-  8 / 07

 

 

 

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości