Postanowienia i decyzje

zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gatun ku brzoza z terenu nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 7a , 62 - 100 Wągrowiec ( 2-10/07)(12.03./07)

 

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 

1

Numer wpisu

2 – 10/ 2007

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gatunku brzoza  z terenu nieruchomości  położonej przy ul. Poznańskiej 7a 60  62 – 100 Wągrowiec

3

Znak sprawy

OS.7635 /  14  /2007

4

Data wydania

12 marzec    2007

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie

Burmistrz Miasta Wągrowca

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Pan  Wiktor Matczyński ul. Poznańska 7a, 62 – 100 Wągrowiec

7

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia

1821

8

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15A

Wydział Inf. Arch. I Ekologii pok. 106

9

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne

Tak

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie

1-  10 / 07

 

 

 

 

12

Uwagi

 

Lista wiadomości