Ochotnicza Straż Pożarna

Dostępność Plus

DO POBRANIA:

1. Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego - 2021 r.

1a. Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego - 2021 r. - Tekst łatwy do czytania

Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu

Na terenie miasta działa jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jej siedzibą jest remiza przy ul. Powstańców Wlkp. 31A.

Prezesem jest Dh Zbyszko Sygierycz, a naczelnikiem Pan Dh Bartosz Bejmowicz.

Jednostka liczy aktualnie 35 czynnych członków oraz 10 członków honorowych.

Wyposażenie sprzętowe jednostki stanowi samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze sprzętem ratownictwa drogowego.

Działalność jednostki OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. 

Finansowana jest przede wszystkim z budżetu miasta.

OSP jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest członkiem Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu włączona jest w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.