Przedszkole Nr 1

Majątek podmiotu.

Środki trwałe (stan na 31.12.2014r.)

budynek - 106 143,34zł

zestaw zabawowo-rekreacyjny „Gabrysia" - 15 000 zł


Pozostałe środki trwałe (stan na 31.12.2014r.) - 123 085,79zł

zbiory biblioteczne - 1 040,41zł

środki niematerialne prawne - 8 526,28 zł

Lista wiadomości