Przedszkole Nr 2

Przyjmowanie i załatwianie spraw.

1. Dyrektor przedszkola pełni dyżur dla rodziców w dniach:

wtorek 15.00-16.00

piątek 7.00-8.00

         w kancelarii przedszkola


2. Sprawy związane z opieką, wychowaniem i dydaktyką załatwiają wychowawcy grup w zależności od potrzeb każdego dnia pracy Przedszkola.

3. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjmowane są u referenta przedszkola dwa razy w miesiącu w wyznaczonych wcześniej terminach.

Lista wiadomości