Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Uchwała dotycząca zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała Nr 8/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o.

62-100 Wągrowiec ul. Janowiecka 100 

tel. 67 262 26 61; 67 262 26 62; fax. 67 262 01 26 

Prezes Zarządu Spółki: Wojciech Dworakowski-Nowicki