Uchwała Nr 17/2019 zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Uchwała Nr 17/2019 zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki