Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu

Przedmiot działania.

Cele i zadania ZGM

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu jest  gminną jednostką organizacyjną utworzoną  w formie zakładu budżetowego, powołaną w celu świadczenia usług w zakresie  gospodarki  zasobami  lokalowymi  na  terenie  miasta  Wągrowca.

Zadaniem ZGM jest zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz związanymi z nimi gruntami w rozumieniu art. 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami.     

ZGM w szczególności zobowiązany jest do:

  • technicznej ochrony zasobów lokalowych poprzez dokonywanie obowiązkowych przeglądów,  technicznych budynków i lokali oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji,
  • planowania i wykonywania remontów budynków i budowli,
  • nadzorowania i rozliczania finansowego oraz rzeczowego wykonywanych remontów,
  • zlecania sporządzania opinii i ekspertyz,
  • zapewnienia konserwacji zasobu w zakresie sprawności istniejących instalacji,
  • utrzymywania nieruchomości w należytym  stanie sanitarnym i estetycznym,                                                                                                                                                                          
  • zawierania i rozwiązywania umów, zapłaty i nadzorowania wykonawstwa usług komunalnych przez inne jednostki,
  • obsługi lokatorów w zakresie wynikającym z zadań wynajmującego,
  • prowadzenia obsługi ekonomiczno-finansowej.
Lista wiadomości