Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego
 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Wojciech Cibail

Skoki

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Wojciech Cibail uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 17 stycznia 2020 r.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta

                                                                                        /-/  Jarosław Berendt