Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. podziałów geodezyjnych, nabywania nieruchomości i odszkodowań

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. podziałów geodezyjnych, nabywania nieruchomości i odszkodowań w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Sylwia Stożek

Skoki

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Sylwia Stożek uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 19 czerwca 2019 r.

 

                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                    /-/  Jarosław Berendt