Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. dróg i oświetlenia

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. dróg i oświetlenia

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Adam Kwitowski

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Adam Kwitowski uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 3 grudnia 2020 r.

                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                        /-/  Jarosław Berendt