Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i budownictwa

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. zamówień publicznych i budownictwa
 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Sonia Bartnik-Łochyńska

Rogoźno Wlkp

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Sonia Bartnik-Łochyńska uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 2 czerwca 2021 r.

                                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                                      /-/  Jarosław Berendt