Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. planowania przestrzennego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. planowania przestrzennego

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Daria Radecka

Mieścisko

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Daria Radecka uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 20 listopada 2020 r.

                                                                                                Burmistrz Miasta 

                                                                                         /-/  Jarosław Berendt