Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego z xdnia 27 sierpnia 2019 roku o wszczęsciu postępowania w sprawie wydania deyczji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej