Ogłoszenie Wągrowieckiego TBS

OGŁOSZENIE
w sprawie najmu lokalu mieszkalnego
 
Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że w siedzibie Spółki przy Rynku 12 w Wągrowcu można składać wnioski (na przygotowanych drukach - dostępnych w Spółce oraz stronie internetowej https://wtbs.wagrowiec.eu) o najem mieszkania zlokalizowanego w Wągrowcu na Osiedlu Wschód 17.
PRZEDMIOT   NAJMU:                                                    mieszkanie jednopokojowe o pow. 32,75 m2
TERMIN   SKŁADANIA   WNIOSKÓW:                             20 października 2020 roku
CZYNSZ   NAJMU:                                                           10,00 zł/m2
LICZBA  OSÓB  ZASIEDLENIA POCZĄTKOWEGO:       2
INFORMACJE:                                                                  tel. 67 26 27 301       kom. 785 008 503  

 

Zarząd
Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu