Konkursy ofert na zadania realizowane w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza konkursy ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku. Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1) na wsparcie zadania polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnianiu posiłków osobom tego pozbawionym, określono w Zarządzeniu Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

2) na wsparcie zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, określono w Zarządzeniu Nr 171/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

3) na powierzenie zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy określono w Zarządzeniu Nr 169/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ.

 

Wągrowiec, dnia 19 listopada 2018 r.