Konkursy ofert na zadania realizowane w 2021 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych
w zakresie:

1)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)   ratownictwa i ochrony ludności;

5)   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

6)   ochrony i promocji zdrowia.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 roku wynosi łącznie: 73.000,00 zł.  Termin składania ofert upływa 31 marca 2021 r. o godz. 14:30.

Treść zarządzenia nr 32/2021 z 9 marca 2021 roku

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:

  • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

POBIERZ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

  • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

POBIERZ: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

  • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
    i upowszechniania kultury fizycznej

POBIERZ: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

  • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa
    i ochrony ludności

POBIERZ: Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

  • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

POBIERZ: Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

  • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

POBIERZ: Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.