2014 r.

za 2014 r.

1. Bogdan Smykowski - Zastepca Burmistrza Miasta - pierwsze oświadczenie w związku z nawiązaniem stosunku pracy.
2. Sławomir Wojcieszak - Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta - pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
3. Tomasz Ratajczak - p.o. Kierownika Wydziału Polityki Społecznej - pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
4. Edyta Słomka - Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
5. Krzysztof Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
6. Władysław Lipiński - Zastępca Kierownia Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta  - pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
7. Piotr Hayn - Zastępca Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
8. Ewa Byczyńska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - w związku z odwołaniem ze stanowiska.
9. Małgorzata Wierzbicka -  p.o. Kieronika Wydziału Polityki Społecznej - pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
10. Irena Woźniak - Kierownik Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej - w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
11. Danuta Kaniewska - p.o. Dyrektora Gimnazjum nr 1 -  na dzień 30 czerwca 2015 r.
12. Danuta Kaniewska - Dyrektor Gimnazjum nr 1 -  na dzień 1 lipca 2015 r.
13. Alina Woźniak - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - pierwsze oświadczenie w zwiazku z nawiązaniem stosunku pracy.
14. Anna Kasper - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 - w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
15. Okoniewska Jolanta - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 - pierwsze oświadczenie w zwiazku z nawiązaniem stosunku pracy.
16. Iwona Jankiewicz  - starszy specjalista pracy spcjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - pierwsze oświadczenie w zwiazku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta.
 -
oraz oświadczenia majatkowe za 2014 r.
-
Lista wiadomości