2016 r.

Oświadczenia majatkowe za 2016 r.

 
oraz oświadczenia majatkowe: