2018 r.

za 2018 r.

 

oświadczenia majatkowe za 2018 r.

-

- Justyna Walkowiak - Dyrektor Żłobka Nr 1 - pierwsze oświadczenie;

- Radosław Mazur - Kierownik Referatu Świadczeń Wychowawczych - pierwsze oświadczenie;

- Maria Kolińska - Specjalista Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta - pierwsze oświadczenie;

- Maria Kolińska - Specjalista Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta - rozwiązanie umowy o pracę;

- Piotr Łuszcz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji -  rozwiązanie umowy o pracę;

- Alicja Brewińska - p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji - pierwsze oświadczenie;

- Alicja Brewińska - p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji - rozwiązanie umowy o pracę;

- Łukasz Szymański - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - pierwsze oświadczenie;

Wojciech Dworakowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.- pierwsze oświadczenie;

- Wojciech Dworakowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - rozwiązanie umowy o pracę;

- Leszkek Starzyński - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie;

- Daniel Kurpiński - Prezes Zarządu Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie;

- Krzysztof Głów - Prezes Zarządu Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - rozwiązanie umowy o pracę;

- Paweł Ławniczak - Prezes Zarządu Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. - rozwiązanie umowy o pracę;

- Marek Meller - Prezes Zarządu Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie;

- Anna Tylicka - inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - pierwsze oświadczenie.

 - Krzysztof Michalski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 - rozwiązanie umowy o pracę;

- Agnieszka Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 - pierwsze oświadczenie;