2019 r.

 Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

1. Słomka Edyta - Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

2. Katarzyna Hewanicka - Zastępca Kierownika USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

3. Ewa Rajczyk - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

4. Anna Tylicka - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

5. Natalia Filut-Juszczyk - Kierownik Referatu Egzekucji i Kontroli

6. Maciej Strzelecki - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

7. Krzysztof Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii

8. Piotr Hayn - p.o. Z-cy Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego

9. Krzysztof Bierła - Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego

10. Wojciech Cibail - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

11. Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

12. Alina Woźniak - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

13. Małgorzata Kranc - Rybczyńska - Dyrektor Muzeum Regionalnego

14. Łukasz Szymański - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

15. Justyna Walkowiak - Dyrektor Żłobka Nr 1

16. Wiesława Domańska - Kierownik Centrum Usług Wspólnych

17. Grzegorz Tomaszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

18. Radosław Mazur - Kierownik Zespołu  Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

19. Tomasz Ratajczak - Kierownik Zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

20. Renata Nawrocka - Starszy Pracownik Socjalny  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

21. Małgorzata Wierzbicka - Inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

22. Iwona Jankiewicz - Główny Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

23. Lidia Kozdęba - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

24. Ryszard Spychała - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

25. Leszek Starzyński - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

26. Waldemar Szygenda - Prezes Zarządu Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

27. Michał Nowak - Prezes Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

28. Daniel Kurpiński - Prezes Zarządu Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

29. Marek Meller - Prezes Zarządu Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.
30. Małgorzata Borowiec - Dyrektor Przedszkola nr 1
31. Aleksandra Walich - Dyrektor Przedszkola nr 2
32. Iwona Nowakowska - Dyrektor Przedszkola nr 3
33. Violetta Giżycka - Dyrektor Przedszkola nr 6
34. Edyta Semmler-Śróda - Dyrektor Przedszkola nr 7

35. Alina Machy - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
36. Kinga Babicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
37. Jolanta Okoniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
38. Agnieszka Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

-  Natalia Filut-Juszczyk - Kierownik Referatu Egzekucji i Kontroli - pierwsze oświadczenie - w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;

- Maciej Strzelecki - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami -  pierwsze oświadczenie - w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;

- Sylwia Widzińska - p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego -  pierwsze oświadczenie - w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;

- Sylwia Widzińska - p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego - w związku z cofnięciem upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;

- Wojciech Cibail - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego -  pierwsze oświadczenie - w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;

- Krzysztof Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - w związku z cofnięciem upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;

- Michał Piaskiewicz - Kierownik Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego - pierwsze oświadczenie w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;

- Krzysztof Bierła - Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego - pierwsze oświadczenie w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;

- Piotr Hayn - p.o. Z-cy Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego - w związku z cofnięciem upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;

-  Sławomir Wojcieszak - Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta-  rozwiązanie umowy o pracę;

- Paulina Kośmicka - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - pierwsze oświadczenie w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta;